ΑΡΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 1Ο.ΟΟΟ ΜΟΝΑΔΕΣ


ΑΡΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ     1Ο.ΟΟΟ ΜΟΝΑΔΕΣ 

20/11/11    ΒΕΤ                     - 500  = 9.5ΟΟ         Χ

22/11/11    ΒΕΤ  (2Χ500)     -1.000  =  8.500         Χ

                                                      23/11/11 ΒΕΤ                        -1.000  = 7.500
Share on Google Plus
    ..............